In 2010 startten Erick Pownall en Kimberly Zandvliet met de realisatie van hun plannen voor het opzetten van “The Dinka School” in het Tanzaniaanse Arusha. Vanuit stichting Dinka, wat staat voor Dutch Initiative Kimberly Africa, kwam de planvorming tot stand, zijn er financiële middelen gegenereerd en is de eerste fase van het complete plan nagenoeg gerealiseerd. Dit betekent dat er inmiddels twee lesgebouwen met in totaal acht lokalen, een gebouw voor de eetzaal en keuken en een gebouw met slaapzalen gerealiseerd zijn.

Intussen is de eerste klas gestart in juni 2013 met de eerste 14 leerlingen die gesponsord worden vanuit Nederland. Deze 14 leerlingen zijn afkomstig vanuit het dorp waar de school staat. 

Oprichters Erick Pownall en Kimberly ZandvlietErick en Kimberly zijn samen de oprichters van de stichting Dinka en verzorgen het management van de Dinka school in Tanzania. Erick is geboren in Tanzania en heeft de kans gekregen om te gaan studeren in Nederland. Na zijn studie (Foto Journalistiek) is hij teruggekeerd naar Tanzania waar ook zijn familie woonachtig is. Hier heeft hij zijn eigen safari bedrijf van waaruit hij zijn inkomen genereert. Kimberly is geboren in Nederland en heeft na het afronden van haar opleiding Sociale Pedagogie een jaar als vrijwilligster voor weeshuizen in Arusha gewerkt. Erick en Kimberly hebben elkaar in Tanzania leren kennen. Zij kwamen erachter dat zij al lange tijd dezelfde droom nastreefden. “Samen staan wij sterker”, geloven wij door middel van de samenwerking tussen een Tanzaniaan en een Nederlandse.