Wat is het doel van Stichting Dinka?

Het doel van Stichting Dinka is om beter onderwijs te gaan bieden aan kinderen van alle afkomsten. Wij richten ons speciaal op de straatkinderen, weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen uit de sloppenwijken en van het platteland. Om ook hen een bredere en geschoolde toekomst te bieden. De school zal opvang geven aan kinderen die dit nodig hebben. Wij functioneren als een boarding basisschool (internaat). Wij zullen dus geen weeshuis zijn en altijd proberen kinderen te herenigen met hun familie of geboorteplaats.

Visie en missie

In Tanzania hebben Kimberly en Eriq gezien hoe het er aan toe gaat op de overheidsscholen. Zij vinden dat kinderen recht hebben op beter onderwijs en dus een betere toekomst. Zij willen graag een bijdrage leveren aan de opbouw en ontwikkeling van Tanzania door middel van in eerste instantie een basisschool en opvang te realiseren. Vervolgens kunnen de kinderen doorstromen naar de later te bouwen middelbare school. Leerlingen zullen na het behalen van hun middelbare diploma een cursus volgen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen functioneren in de Tanzaniaanse maatschappij.

De doelstelling voor de langere termijn is om kinderen die het in zich hebben een vervolgstudie te laten volgen. Door middel van persoonlijke sponsoring kunnen leerlingen een voortgezette opleiding volgen in Tanzania.

Kinderen zullen zich veilig kunnen voelen op de Dinka school en zullen later inzien hoe belangrijk onderwijs is en hoe leuk het is om dingen te leren.