Het Dinka Kinderhart

Stichting Dinka heeft in samenwerking met Leo Kroon en Andre van Herk het Dinka Kinderhart ontworpen.

U kunt het Dinka project steunen door uw bijdrage te leveren aan een bepaald onderdeel van de Dinka School. Gedurende een vooraf aangegeven periode adopteert of sponsort u uw gekozen onderdeel. Door deze bijdrage te leveren steunt u het Dinka project en het onderhoud van uw gekozen gebouw, gebied, straat of ander onderdeel van het project in Tanzania. Er zal, indien gewenst, een naamsherkenning in de vorm van een naambord bij het gekozen onderdeel van het project komen te staan van uzelf, uw stichting of uw bedrijf, gedurende de gehele sponsorperiode.

Doneer specifieke doelen

OmschrijvingKosten
Sponsor een klaslokaal € 5.000 per jaar
Met de sponsoring van een klaslokaal voorziet u in het jaarlijks onderhoud en de kosten van de salarissen van de leerkrachten van een klas.
Sponsor een schoolbus € 20.000
Met de sponsoring van de schoolbus kunnen wij leerlingen vervoeren van Arusha naar de Dinka school.
Sponsor de speeltoestellen € 20.000
De Dinka school heeft op dit moment geen speeltoestellen. De leerlingen moeten zich kunnen uiten als kinderen en daarom vinden wij het erg belangrijk om op verschillende plekken speeltoestellen te installeren.
Adopteer het kippenhok € 300 per jaar
Adopteer de koe € 500 per jaar
Adopteer de geiten € 400 per jaar
Wij willen graag dieren houden zodat wij de melk en eieren kunnen gebruiken voor de leerlingen. Ook zullen de leerlingen extra lessen krijgen over het onderhoud en de verzorging van de hokken en de dieren. Met de adoptie van dieren sponsort u het onderhoud van de dieren en hun leefomgeving gedurende een jaar.
Adopteer de boerderij € 3.000 per jaar
De boerderij zal een belangrijke inkomstenbron zijn voor de Dinka school. Ook kunnen de leerlingen lessen volgen om eigen groenten te verbouwen. Met de adoptie van de boerderij sponsort u het onderhoud van de boerderij gedurende een jaar.
Adopteer een boom € 1.000
Adopteer een eigen plein € 12.000 - Hoofdplein
  € 6.000 - Entree plein
  € 3.000 - Speelplein 1
  € 3.000 - Speelplein 2
  € 3.000 - Speelplein 3
Adopteer een eigen straat € 12.000 - Entree straat
  € 6.000 - Ringweg
  € 6.000 - Ringweg
  € 3.000 - Rivierlaan
  € 3.000 - Slaapzaallaan
  € 3.000 - Klaslokaallaan
  € 3.000 - Klaslokaallaan
  € 3.000 - Eetzaallaan
Met de adoptie van een boom, plein of straat verzorgt u het onderhoud van het school terrein gedurende een jaar.

Je kunt ook een leerling adopteren

Stichting Dinka is een ANBI – Algemeen nut beogende instelling – giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ANBI. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. www.anbi.nl