Wie helpt Jada aan een bus…?

Bron: Wassenaarse Krant - week 12 / 22-maart-2017

Een trots stukje Wassenaar in Tanzania

20 mei 2016

Ken je dat stukje Wassenaar waar de aarde diep rood is, de lucht knalblauw en de Baobab-boom prachtig groen kleurt? Dat stukje Wassenaar ligt ten westen van de Kilimanjaro, vlakbij Arusha in Tanzania. Dankzij de hulp en inzet van vele inwoners en ondernemers uit Wassenaar verrees daar de Dinka School; het nieuwe thuis voor kinderen die anders geen toekomst hadden. 

André van Herk, ambassadeur van Stichting Dinka: “We geven de kinderen op de Dinka School onderdak en leren ze rekenen en schrijven. Maar de échte kracht van die school zit ‘m in het feit dat die meisjes sterk worden. Want als je iets leert, en je kunt zodoende je ouders dingen uitleggen, maakt dat je sterk. Zeker in Tanzania, waar je als meisje eigenlijk nauwelijks meetelt.” Dat de Dinka School bestaat, en voor 90 kinderen een thuisbasis vormt, is te danken aan Wassenaar. Inwoners, ondernemers, burgemeester Jan Hoekema… Velen hebben de afgelopen vijf jaar hun steentje bijgedragen om het lot van de kinderen te verbeteren.

Succes delen

Van verhuizer tot geslaagd ondernemer: André van Herk werkte veel en hard en stampte zodoende meerdere ondernemingen uit de grond. Maar altijd was hij zich ervan bewust dat alleen hard werken niet het recept voor succes is. Een beetje geluk en de mogelijkheid om naar school te gaan, zijn beslist ook onderdelen van het succespakket. Fatsoenlijke scholing is niet overal ter wereld een vanzelfsprekend gegeven. Toen de Wassenaarse Kimberley Zandvliet en haar Tanzaniaanse man Erick Pownall op Andrés pad kwamen en vertelden over hun plannen om een school in Arusha te starten, twijfelde hij dan ook geen moment. Het was tijd om zijn zakelijke succes te delen.

Samen sterk

Degenen die André kennen, weten dat hij een man van zijn woord is én een ongeremde drive heeft. Geen wonder dus dat vijf jaar na dat eerste gesprek met Erick en Kimberley de Dinka School al voor 110 kinderen een thuisbasis vormt. “We hebben de grond gekocht en een gebouw neergezet. We hebben er computers heen gestuurd, leerkrachten aangesteld en ontelbaar veel fundraisers georganiseerd. Maar laat ik vooropstellen dat dit een gezamenlijke prestatie is van heel veel lieve mensen uit Wassenaar. Zonder al die belangeloze initiatieven konden we lang niet zo ver zijn als het nu is.”   

Hoe het begon

Toen Kimberley Zandvliet, geboren en getogen Wassenaarse, na haar opleiding Pedagogiek vrijwilligerswerk in een kindertehuis in Tanzania deed, verloor ze haar hart aan het land én Erick Pownall. Ooit zelf het geluk gehad een goede opleiding te kunnen doen, wilden ze de kinderen in de geboortestreek van Erick deze kans ook bieden. Hun overtuiging ‘samen staan wij sterker’ vormde de basis van de Dinka School. Inmiddels is de dagelijkse leiding met succes in hun handen.

Dankbaar

Begin mei toog het voltallige bestuur van Stichting Dinka, bestaande uit Aad Looijestijn (voorzitter), John Batteram (secretaris), Kees Kroon (penningmeester) en André van Herk (ambassadeur) samen met familie en vrienden richting Arusha. Na alle hardloopwedstrijden, benefietwedstrijden, kaart- en muziekavonden was het een feest om het resultaat van zoveel goeds in het echt te bewonderen. André: “Naast het benodigde geld, hebben we de afgelopen vijf jaar ook veel spullen ingezameld. Het was geweldig om te zien hoe al die afgedankte schoolmeubelen, (sport)attributen, boeken, bedden en kleding op zo’n goede plek zijn terechtgekomen.“

Kansen creëren 

Zoals we André kennen, draait hij ook niet om de hete brij heen als hem gevraagd wordt hoe de school een substantiële plek in het gebied kan krijgen. “Momenteel bieden we 90 kinderen een thuis op de Dinka School. Onze droom is om in de nabije toekomst 240 leerlingen een toekomst te bieden. Hoe mooi is het dat de oudste kinderen mij vertelden dat ze thuis hun broertjes en zusjes ook leren lezen en rekenen? Je begrijpt dat mijn hoop op steun wederom op Wassenaar is gevestigd. Want op korte termijn moeten er echt een aantal zaken worden aangepakt. Zo is er een nieuwe boiler nodig en verdient het sanitair een opknapbeurt. Het grillige klimaat – verzengende hitte en niets ontziende regenbuien – maken dat onderhoud aan de gebouwen en het waterreservoir hard nodig is. Tevens hopen we de modderpoel aan te passen in een nette bestrating, hebben we hard een nieuwe bus nodig en zou een speelruimte de kinderen veel plezier geven. Dus of het nou materiaal of geld is; die toppers daar zijn ermee geholpen. En nog beter: de kinderen zijn je eeuwig dankbaar!

Giften voor Stichting Dinka – hoe bescheiden ook – zijn welkom op NL34RABO0120136368. 

Wat heeft de Dinka School nodig?

  • Een nieuwe boiler
  • Onderhoud gebouwen
  • Reparatie water reservoir
  • Een speelruimte
  • Aanpassingen in het sanitair
  • Aanleg van bestrating
  • Een nieuwe bus