Adopteer een leerling

Een betere toekoemst met meer kansen

Kinderen uit ernstig armoedige gezinnen kunnen ook bij Dinka school basisonderwijs komen volgen.

Deze kinderen in Tanzania hebben uw hulp nodig om een betere toekomst tegemoet te gaan. Sponsor een van deze kinderen voor een veilige leefomgeving, schoon drink water, een gezonde maaltijd, liefde, opvoeding en scholing van betere kwaliteit. Door middel van uw steun bieden wij een betere toekomst met meer kansen.

Wij zijn altijd op zoek naar persoonlijke sponsors voor de arme kinderen uit dorpen rondom de Dinka school.

De donatie voor een leerling bedraagt euro 1.000 per jaar (euro 84,- per maand)

U kunt zelf kiezen of u voor 1 of meerdere jaren een leerling adopteert.

Geef deze kinderen de mogelijkheid om hun schooltijd bij de Dinka School af te maken! Voor meer informatie, kunt u het adoptieformulier downloaden of het contactformulier op deze website.

anbi

Stichting Dinka is een ANBI – Algemeen nut beogende instelling – giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ANBI. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. www.anbi.nl