Over Stichting DINKA

Dromen realiseren

In 2010 startten Erick Pownall en Kimberly Zandvliet- Pownall met de realisatie van hun plannen voor het opzetten van de “Dinka School” in het Tanzaniaanse Arusha. Vanuit de Nederlandse Stichting Dinka, wat staat voor Dutch INitiative Kids Africa, kwam de planvorming tot stand, zijn er financiële middelen gegenereerd en is de eerste fase van het complete plan nagenoeg gerealiseerd.

Er staan inmiddels twee lesgebouwen met in totaal negen lokalen, een multifunctioneel gebouw voor de eetzaal en keuken, een gebouw met slaapzalen voor jongens en voor meisjes, een vrijwilligershuis, een administratie gebouw met kantoor, computer ruimte en bibliotheek en een garage voor de schoolbussen. Naast de gebouwen zijn er ook speeltuinen, sportvelden, eigen water en elektra voorzieningen, een backup generator, bestrating, een groentetuin en hekken om het gehele terrein.

De start van de DINKA school

In juni 2013 zijn we gestart met de eerste klas van 14 leerlingen die gesponsord werden vanuit Nederland. In Januari 2014 zijn we officieel geregistreerd als basisschool en inmiddels gaan er bijna 100 (!!) leerlingen naar Dinka School.

Erick en Kimberly zijn samen de oprichters van de stichting Dinka in Nederland en verzorgen het management van de Dinka school in Tanzania. Erick is geboren in Tanzania en heeft de kans gekregen om te gaan studeren in Nederland. Na zijn studie (Foto Journalistiek) is hij teruggekeerd naar Tanzania waar ook zijn familie woonachtig is. Kimberly is geboren in Nederland en heeft na het afronden van haar opleiding Sociale Pedagogie een jaar als vrijwilligster voor weeshuizen in Arusha gewerkt. Erick en Kimberly hebben elkaar in Tanzania leren kennen. Zij kwamen erachter dat zij al lange tijd dezelfde droom nastreefden “het creëren van kwaliteit onderwijs en goede zorg voor kansarme kinderen in Tanzania.

Bij de start hadden wij het geluk dat twee Wassenaarse ondernemers ons hebben geholpen, Kees Kroon en André van Herk en nu nog met vele vrienden en collega’s zijn ze altijd betrokken bij de school. Met deze externe hulp vanuit Nederland samen met het stichting Dinka bestuur hebben wij enorme steun.

De bestuursleden van Stichting Dinka zijn allemaal ervaren ondernemers waardoor alles op de juiste manier vanuit Nederland aangestuurd kan worden en de Dinka school een succes kan blijven. André van Herk, Ambassadeur van Stichting Dinka is hier wekelijks bij betrokken en Kees Kroon steunt nog steeds in de PR en marketing.

Samenwerking

met Stichting Kizazi Chetu Foundation

Stichting Dinka in Nederland heeft een samenwerkings verband met de Tanzaniaanse Stichting Kizazi Chetu Foundation wat betekent: Onze generatie.

Deze stichting, gevestigd in Tanzania, heeft de verantwoordelijkheid de school te managen en dezelfde doelen na te streven als Stichting Dinka.

School kids
initiatiefnemers
Oprichters Erick Pownall en Kimberly Zandvliet met hun dochters