Bestuur van Stichting DINKA

Andre van Herk

Ambassadeur

Aad Looijestijn

Voorzitter

Kimberly Zandvliet

Vice-voorzitter - Oprichtster

Rob Joosten

Penningmeester

John Batteram

Secretaris

Samen sterk

De steun vanuit Nederland heeft onze droom waar kunnen maken. Ons bestuur van Stichting Dinka, bestaat uit Aad Looijestijn (voorzitter), John Batteram (secretaris), Rob Joosten (penningmeester), Kimberly Zandvliet (bestuurslid) en André van Herk (ambassadeur).

André van Herk, ambassadeur van Stichting Dinka: “We geven de kinderen op de Dinka School onderdak en leren ze rekenen en schrijven. Maar de échte kracht van die school zit ‘m in het feit dat die meisjes sterk worden. Want als je iets leert, en je kunt zodoende je ouders dingen uitleggen, maakt dat je sterk. Zeker in Tanzania, waar je als meisje eigenlijk nauwelijks meetelt.” Dat de Dinka School bestaat, en voor bijna 100 kinderen een thuisbasis vormt, is te danken aan velen die de afgelopen tien jaar hun steentje hebben bijgedragen om het lot van de kinderen te verbeteren.

Degenen die André kennen, weten dat hij een man van zijn woord is én een ongeremde drive heeft. “We hebben de grond gekocht en een gebouw neergezet. We hebben er computers heen gestuurd, leerkrachten aangesteld en ontelbaar veel fundraisers georganiseerd. Maar laat ik vooropstellen dat dit een gezamenlijke prestatie is van heel veel lieve mensen. Zonder al die belangeloze initiatieven konden we lang niet zo ver zijn als het nu is.”

School kids

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Dinka ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.