Ons Doel & Missie

Wat is het doel van Stichting Dinka?

Het doel van Stichting Dinka is om met de Dinka school kwaliteitsvol onderwijs te bieden aan kinderen in Tanzania. Kinderen van arme afkomst hebben bij ons ook kans op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en daardoor een beter toekomstperspectief.

Dinka School biedt ook opvang aan kinderen die dit nodig hebben. Wij functioneren als een boarding basisschool (internaat). Wij functioneren niet als weeshuis.

Visie en missie

In Tanzania zijn de overheidsscholen overvol. Kinderen hebben recht op beter en Engels onderwijs en daarmee een betere toekomst.

Met de Dinka School dragen wij bij aan de ontwikkeling van het onderwijs in Tanzania en zijn wij een voorbeeld voor veel andere scholen.

De basis die wij onze kinderen meegeven is een fundering voor de rest van hun leven. “Dream Big” is ons motto waarmee wij streven naar een waardevol toekomstperspectief voor iedere leerling.