Wat is het doel van Stichting Dinka?

Het doel van Stichting Dinka is om beter onderwijs te bieden aan kinderen in Tanzania. Kinderen van arme afkomst hebben bij ons ook kans op kwalitatief hoogwaardig onderwijs en daardoor een beter toekomstperspectief.
Dinka School biedt ook opvang aan kinderen die dit nodig hebben. Wij functioneren als een boarding basisschool (internaat). Wij zullen dus geen weeshuis zijn.

Visie en missie

In Tanzania zijn de overheidsscholen overvol en de kwaliteit van het onderwijs is slecht te noemen. Kinderen hebben recht op beter onderwijs en daarmee een betere toekomst.
Met de Dinka School dragen wij bij aan de ontwikkeling van het onderwijs in Tanzania en zijn wij hét voorbeeld voor veel andere scholen.

De doelstelling voor de langere termijn is om kinderen die het in zich hebben een vervolgstudie te laten volgen. Door middel van persoonlijke sponsoring kunnen leerlingen een voortgezette opleiding volgen in Tanzania.